Seko EsiBrīvs! Draugiem.lv Seko EsiBrīvs! Facebook
IeskatiesKontaktiPajautāMūsu draugi

Seminārs pedagogiem

2008. gada 21. maijā biedrības Esi brīvs! psiholoģes Ilona Gaile un Dace Freiberga Aizupes pamatskolā vadīja semināru pedagogiem „Saruna ar jauniešiem kritiskās situācijās”.

Semināra mērķi:
1) sniegt teorētisku materiālu un praktiskas iemaņas darbam ar pusaudžiem kritiskās situācijās – t.i. situācijās, kad subjekts sastopas ar neiespējamību realizēt savas dzīves iekšējās vajadzības (motīvus, tieksmes, centienus, vērtības utt.). 2) Palielināt pedagogu un skolēnu pozitīvas saskarsmes iespējas un līdz ar to arī veikt netiešu atkarību profilaksi.

Semināra uzdevumi:
1) Sniegt informāciju par kritisku situāciju un dabiskajām cilvēka reakcijām tajā.
2) Veidot iemaņas krīzes sarunas veikšanai.

Sagaidāmie rezultāti:
1) paplašinās pedagogu izpratnes par skolēnu uzvedības iemesliem;
2) pedagogi spēj nevērtējot uzklausīt pusaudžus un sniegt emocionālu atbalstu, tādējādi sniedzot viņiem iespēju realizēt personīgās dzīves iekšējās vajadzības, kas ir atkarību profilakses pamatā;
3) tiek attīstītas prasmes atpazīt savas jūtas un trenētas iemaņas empātijas paušanā;
4) skolas atmosfērai kļūstot emocionāli pozitīvākai, mazinās iespējamie cēloņi adiktīvas uzvedības izvēlei skolu jauniešiem.

Paldies semināra finansiālajam atbalstītājam a/s Aldaris.

Vārda dienas svin: Gudrīte, Strauja
2024. gada 14. aprīlis

Mēs daudz ko nespējam mainīt, bet mēs paši varam lietas darīt labāk un mainīt savu attieksmi pret tām.

Kārlis Boldiševics

 
Kā Tu domā, vai Tu esi atkarīgs?
Kopā balsojumu - 9992
 

Mūs atbalsta: