Seko EsiBrīvs! Draugiem.lv Seko EsiBrīvs! Facebook
IeskatiesKontaktiPajautāMūsu draugi

Pārgājieni

2008. gadā no 15.-17. jūnijam, no 27.-28. jūnijam, no 25.-26. jūlijam un no 28.-29. jūlijam biedrības Esi brīvs! psiholoģes Ilona Gaile un Dace Freiberga sagatavoja un realizēja savu ilgi loloto ideju: jauniešu pret atkarības pārgājienus jeb „Interesantas brīvdienas skaidrā prātā”, kas notika Ikšķilē un Jūrkalnē. Psiholoģes devās 3 dienu pārgājienā kopīgi ar jauniešiem, lai parādītu, kā jautri un interesanti brīvdienas pavadīt skaidrā prātā.

Pārgājiena mērķi:
1) Radīt vēl vienu iespēju pusaudžiem un jauniešiem saturīgi un izglītojoši pavadīt skolas brīvlaiku.
2) Trenēt prasmi teikt „Nē!” atkarību izraisošo vielu un procesu piedāvājumam.
3) Aktualizēt veselīga dzīvesveida izvēli un radošu pieeju brīvā laika pavadīšanas iespējām.

Uzdevumi:
1) Radīt brīvu un drošu vidi atklātām sarunām un radošai izpausmei.
2) Veicināt „dzīvo” kontaktu veidošanu pretstatā virtuālajiem.
3) Veicināt pašapziņas līmeņa celšanos jauniešiem caur radošu darbību, jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu.

Sagaidāmie rezultāti:
1) Veselīgi un priecīgi pavadīts laiks;
2) trenēta prasme teikt „Nē” nevēlamam vai kaitīgam piedāvājumam, priekšroku dodot personīgajai izvēlei un atbildībai;
3) savu personīgo iezīmju, spēju un vajadzību dziļāka apzināšanās;
4) jaunu pazīšanos un tiešu kontaktu dibināšana jauniešu vidū;
5) jauniešu pašapziņas paaugstināšanās apzinoties savas spējas un apgūstot jaunas prasmes.

Paldies semināra finansiālajam atbalstītājam a/s Aldaris.

Vārda dienas svin: Gudrīte, Strauja
2024. gada 14. aprīlis

Kad dari sev kaut ko pieņemamu, pilnīgi pietiek to nolemt vienu reizi un turpmāk atteikties to pārrunāt.

Tobijs Raiss Drūss

 
Kā Tu domā, vai Tu esi atkarīgs?
Kopā balsojumu - 9992
 

Mūs atbalsta: