Seko EsiBrīvs! Draugiem.lv Seko EsiBrīvs! Facebook
IeskatiesKontaktiPajautāMūsu draugi

Cik līdzatkarīgs tu esi?

Tālāk sekos apgalvojumi, kas raksturo “tipisku” līdzatkarīgu personību.

Katru apgalvojumu novērtē  no 1- 4
1- nekad
2- dažreiz
3- bieži
4- gandrīz vienmēr

 • Man ir tieksme uzņemties atbildību par cita/u cilvēku jūtām vai uzvedību.
 • Man ir grūtības identificēt/atpazīt  savas jūtās, tādas kā laimi, niknumu/dusmas, apjukumu/apmulsumu, grūtsirdību/skumjas vai uzbudinājumu.
 • Man ir grūti izpaust savas jūtas.
 • Es uzjūtu trauksmi vai nemieru par to kā citi reaģēs uz manu uzvedību vai jūtām.
 • Es noliedzu vai sagrozu patiesību par to cilvēku jūtām un uzvedību ar kuriem es satiekos.
 • Man ir grūti nodibināt vai uzturēt atklātas/patiesas attiecības.
 • Es baidos būt atgrūsts/a. (nepieņemts/a)
 • Es cenšos visā panākt pilnību un sodu/kritizēju sevi bargi.
 • Man ir grūti pieņemt lēmumu.
 • Man ir tendence paļauties uz citu cilvēku viedokli un nerīkoties pēc saviem uzskatiem /viedokļa.
 • Man ir tendence citu cilvēku vēlēšanās stādīt/vērtēt augstāk/pirmajā vietā par savējām.
 • Man ir tendence citu cilvēku viedokli vērtēt augstāk nekā savu.
 • Mana sajūta par paša/as vērtību ir atkarīga no citu cilvēka viedokļa vai darbības.
 • Man ir grūti lūgt palīdzību.
 • Es bieži pakļaujos kontrolei vai tiecos kontrolēt.
 • Es esmu pārlieku iejūtīgs pret citiem, pat tad, kad mana uzticība neattaisnojās.
 • Man ir ieradums vērtēt situāciju pēc principa “visu vai neko”.
 • Es esmu ļoti tolerants/a  pret nekonsekventiem un nesaprotamiem/neskaidriem/mistiskiem rīkojumiem/uzdevumiem.
 • Man ā dzīvē ir/notiek emocionālas krīzes un haoss.
 • Es cenšos meklēt un saglabāt tādas attiecības, kurās es jūtos  “vajadzīgs/a”.

  60 – 80 punkti: ļoti līdzatkarīgs
  40 – 59: augstā pakāpē līdzatkarīgs
  30- 39: vidējas pakāpes līdzatkarība
  20 – 29: ļoti maz līdzatkarīgs

 

Vārda dienas svin: Alberts, Madis
2024. gada 18. jūnijs

Tas, kam ir „KĀPĒC” dzīvot, var izturēt jebkuru „KĀ”

Frīdrihs Nīče

 
Kā Tu domā, vai Tu esi atkarīgs?
Kopā balsojumu - 10012
 

Mūs atbalsta: