Seko EsiBrīvs! Draugiem.lv Seko EsiBrīvs! Facebook
IeskatiesKontaktiPajautāMūsu draugi

28.11.2007.

Latvijas skolas drīzumā saņems diskus ar mūziķa Gustavo producēto dziesmu Esi brīvs!

Šodien biedrības Esi brīvs! pārstāvji uzdāvināja Izglītības un zinātnes ministrijai 900 diskus, kuros iekļauts Latvijas repa mūziķu Gustavo, Pikaso un R-viss dziesmas Esi brīvs! videoklips un īsfilma par dziesmas tapšanu, tās ideju un to, ko mūziķi vēlējušies pateikt klausītājiem. Šie diski ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Izglītības satura un eksaminācijas centra palīdzību tiks izsūtīti Latvijas skolām kā palīglīdzeklis diskusiju rosināšanai par atkarību jautājumiem.

Esi brīvs! dibināta šī gada pavasarī, un tās galvenais mērķis ir veselīgas, no dažādām atkarībām brīvas dzīves popularizēšana un veicināšana. Biedrības pārstāve – psiholoģe Dace Freiberga, nododot diskus un skolām domātās pavadvēstules izglītības un zinātnes ministrei Baibai Rivžai, teica: „Trīs gadu laikā, kopā ar kolēģi Ilonu Gaili vadot diskusijas par atkarībām Latvijas skolās, mēs esam pārliecinājušās, ka jauniešus bieži neuzrunā moralizēšana un pamācības no vecāku un skolotāju puses, ka atkarības – tas ir slikti. Patiesībā jau viņi to neapstrīd, vienīgi – ir nepieciešams vieglāks un atraktīvāks veids, kā ar viņiem par to runāt. Lai viņiem to saka nevis skolotājs vai vecāki, bet vienaudži vai viņu elki, kurus viņi ciena un kam uzticas.”

Tieši tādēļ šī gada vidū izveidojās ciešāka Esi brīvs! sadarbība ar mūziķiem Gustavo, Pikaso un R-viss, kuri to pašu pamācošo domu mēģinājuši izteikt jauniešiem saprotamā un tuvā formā. Dziesmas galvenā ideja ir – esi brīvs no lietām, kas, par spīti maldīgai ilūzijai, tev nevis paver jaunus apvāršņus, bet ierobežo tavas iespējas un neļauj panākt to, uz ko tu patiesi esi spējīgs un ko varētu paveikt! Šādu lietu ir daudz, taču patiesībā rezultāts visam ir viens – labās iespējas palaistas garām, dzīve sabojāta, daudz ko tajā vairs nevar labot, bet tālāk jādzīvo, kā nu ir, gribi vai negribi...

Dziesmā kaitīgo vielu nosaukumi aizstāti ar sabiedrībā populāru cilvēku vārdiem, kas asociatīvi sasaucas ar dažādām atkarībām. Tas tika darīts, lai nereklamētu pašas vielas, tās kārtējo reizi nosaucot, un papildus arī piesaistītu jauniešu uzmanību netradicionālā veidā. Dziesmā minētie cilvēki akceptējuši savu vārdu un uzvārdu izmantošanu šāda sociāla mērķa vārdā.

Esi brīvs! un minētā diska izdošanas atbalstītājas – biedrības Latvijas Spēļu biznesa asociācija valdes priekšsēdētājs Ģirts Ludeks uzsver: „Latvijā ir ap 900 pamatskolu un vidusskolu, no kurām Esi brīvs! psiholoģes pašlaik ar savām nodarbībām apceļojušas desmito daļu. Tomēr jaunieši ir pati ir būtiskākā mērķauditorija, ja runājam par atkarībām – tāpēc, ka viegli pakļaujas dažādiem kārdinājumiem un mānīgām iespējām, – un šajā diskā atrodamā dziesma, ceru, palīdzēs uzrunāt arī pārējo skolu jauniešus.”

Kā jau iepriekš minēts, diski ar dziesmas videoklipu un īsfilmu par tās tapšanu tiks izsūtīti Latvijas skolām un, cerams, tiks izmantoti audzināšanas, veselības mācības u.c. stundās, lai rosinātu plašākas sarunas par atkarībām. Arī Vecāku apvienības „Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei” valdes priekšsēdētājs Kārlis Boldiševics uzskata, ka šāds palīgmateriāls skolotājiem sniedz jaunu iespēju pašiem paraudzīties uz lietām no jauniešu skatu punkta un tādējādi, iespējams, efektīvāk veidot diskusijas par šiem tematiem. Savukārt jauniešiem vienkāršā veidā klipā tiek parādīts, kā cilvēks īsā laikā var sabojāt savu dzīvi un attapties, kad pieļautās kļūdas izlabot jau ir ļoti grūti.

Informācija par biedrību Esi brīvs!

Biedrība Esi brīvs! dibināta šī gada pavasarī, turpinot sociālās kampaņas Esi brīvs! iepriekšējā gadā uzsākto darbu Latvijas skolās. Biedrības dibinātāji ir psiholoģes Ilona Gaile, Dace Caica un narkoloģe-psihoterapeite Ināra Vārpa, kā arī biedrība Latvijas Vecāku apvienība „Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei” un biedrība Latvijas Spēļu biznesa asociācija.
Esi brīvs! līdz šim organizējusi izglītojošus seminārus vecākiem un skolēniem vairāk nekā 80 skolās visā Latvijā. Skolās izplatītajā bukletā, kā arī interneta lapā www.esibrivs.lv apkopota informācija par atkarību veidiem un pazīmēm, publicēti ieteikumi, kā cīnīties pret atkarībām, kā arī kontaktinformācija iestādēm, kur iespējams vērsties pēc palīdzības.

Vārda dienas svin: Lolita, Vitolds
2024. gada 30. maijs

Kad dari sev kaut ko pieņemamu, pilnīgi pietiek to nolemt vienu reizi un turpmāk atteikties to pārrunāt.

Tobijs Raiss Drūss

 
Kā Tu domā, vai Tu esi atkarīgs?
Kopā balsojumu - 10009
 

Mūs atbalsta: